Η πηγή ζωής μας. Το ευχαριστώ μας.
Η ευκαιρία σας να κερδίσετε.

Εδώ και μια δεκαετία, το νούμερο 1 στην κατηγορία των λιπαντικών!

Ernst Prost, CEO
*) Εδώ και 10 χρόνια, BEST BRAND στην κατηγορία των λιπαντικών στο auto, motor und sport και ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ στο Auto Zeitung.

Κερδίστε το αποκλειστικό Hyundai i30N σε στυλ LIQUI MOLY!

Το Hyundai i30 N
2.0 T-GDI Performance με βενζινοκινητήρα (overboost)
Ισχύς 202 kW (275 PS)
Μέγιστη ροπή 378 Nm
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,1 δευτερόλεπτα
Μέγιστη ταχύτητα 250 km/h

Με τον οδηγό επιλογής λαδιού της εταιρείας μας για ιδιώτες πελάτες βρίσκετε γρήγορα το σωστό λάδι…

και, ίσως, και το καινούριο σας αυτοκίνητο;

Σε ερωτήσεις, όπως "Ποιό λάδι κινητήρα;" ή "Ποιό λάδι κιβωτίου ταχυτήτων;" σάς βοηθάει ο οδηγός επιλογής λαδιού της LIQUI MOLY. Διότι άδειες, προδιαγραφές και ιξώδη, όπως 0W-30, 5W-30, 10W-40 κτλ., δεν είναι γνωστά σε όλους με την πρώτη. Κανένα πρόβλημα!

Με τον οδηγό επιλογής λαδιού της εταιρείας μας μπορείτε να βρείτε χωρίς προηγούμενες γνώσεις και σε ελάχιστα βήματα το σωστό λάδι κινητήρα, καθώς και άλλα κατάλληλα προϊόντα από την ολοκληρωμένη γκάμα μας. Δοκιμάστε αμέσως και απαντήστε στην ερώτηση, για να έχετε μια ευκαιρία για το νέο σας Hyundai i30N!

Μόνο μία ερώτηση για καλή τύχη!

Αξιοποιήστε τον οδηγό επιλογής λαδιού της εταιρείας μας και βρείτε το σωστό λάδι για το Hyundai i30N. Οπότε αυτό μπορεί να γίνει σύντομα δικό σας!
Τελευταία ημέρα συμμετοχής είναι η 31/12/2020.

Για να είσαι εκεί, απάντησε απλά στην επόμενη ερώτηση:

Ποιό από αυτά τα λάδια είναι κατάλληλο για το Hyundai i30N; Δυστυχώς, σημειώθηκαν σφάλματα. Έλεγξε τα πεδία που επισημαίνονται με κόκκινο.  Λείπει η απάντησή σας στο πεδίο Ερώτηση διαγωνισμού
Όνομα

  Λείπει η απάντησή σας στο πεδίο Όνομα
Επώνυμο

  Λείπει η απάντησή σας στο πεδίο Επώνυμο
E-mail

  Λείπει η απάντησή σας στο πεδίο E-mail
Χώρα
  Λείπει η απάντησή σας στο πεδίο Χώρα
Ενημερωτικό δελτίο
Προστασία δεδομένων

  Λείπει η απάντησή σας στο πεδίο Προστασία δεδομένων
  Λείπει η απάντησή σας στο πεδίο Captcha
 Υποχρεωτικό πεδίο

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


I. Διοργανωτής


Διοργανωτής αυτού του διαγωνισμού είναι η Liqui - Moly GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm.


II. Συμμετοχή, βραβεία, ανακοίνωση νικητών


1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν.


2. Ο διαγωνισμός αρχίζει στις 03.11.2020 και λήγει στις 31.12.2020. Η Liqui - Moly GmbH διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει πρόωρα τον διαγωνισμό, εφόσον ο διαγωνισμός δεν δύναται να συνεχιστεί κανονικά για τεχνικούς ή νομικούς λόγους.


3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό σε όλους τους εργαζόμενους της Liqui - Moly GmbH, της Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Rodener Straße 25, 66740 Saarlouis και των επιχειρήσεων που συνδέονται με τις προαναφερθείσες εταιρείες, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.


4. Η LIQUI MOLY GmbH θα κληρώσει μεταξύ όλων των συμμετεχόντων που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού ένα Hyundai i30N με την αυτοκόλλητη μεμβράνη LIQUI MOLY που παρουσιάζεται στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα, με πιθανές αποκλίσεις. Το αυτοκίνητο είναι ένα Hyundai i30 N 2.0 T-GDI Performance με βενζινοκινητήρα (overboost) και ισχύ 202 kW (275 PS).


5. Η Liqui - Moly GmbH διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να αποκλείσει άτομα από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, εφόσον συντρέχει βάσιμος λόγος. Βάσιμος λόγος αποκλεισμού συντρέχει, κυρίως, όταν ο συμμετέχων παραβαίνει την ισχύουσα νομοθεσία ή τα δικαιώματα τρίτων ή όταν ο συμμετέχων παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες στο πλαίσιο του διαγωνισμού ή παραβαίνει τους παρόντες όρους συμμετοχής.


6. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Liqui - Moly GmbH εντός 14 ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με ταχυδρομική επιστολή.


III. Αποποίηση ευθύνης, υποχρέωση αποζημίωσης


1. Η Liqui - Moly GmbH φέρει ευθύνη σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, στον βαθμό που δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τις ακόλουθες διατάξεις.


2. Για αμέλεια, εφόσον δεν πρόκειται για βαριά αμέλεια, η Liqui - Moly GmbH φέρει ευθύνη μόνο
α) σε περίπτωση απώλειας ζωής, σωματικής βλάβης ή βλάβης στην υγεία ή
β) σε περίπτωση παράβασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Η ευθύνη της περιορίζεται στις τυπικές και προβλέψιμες ζημίες, εφόσον δεν πρόκειται για

απώλεια ζωής, σωματική βλάβη ή βλάβη στην υγεία. Ουσιώδεις θεωρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των οποίων επιτρέπει πρωτίστως την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων μπορεί να βασίζεται σε τακτά διαστήματα ο συμβαλλόμενος.


3. Σε περίπτωση απώλειας ζωής, σωματικής βλάβης ή βλάβης στην υγεία, οι υφιστάμενες απαιτήσεις κατά της Liqui - Moly GmbH στο πλαίσιο της ευθύνης της παραγράφονται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Κατά τα λοιπά, ως προς την ευθύνη για ζημιές εξ αμελείας, εφόσον αυτές δεν προκαλούνται εκ βαριάς αμέλειας, ισχύει προθεσμία παραγραφής ενός έτους από τη νόμιμη έναρξη παραγραφής.


4. Εφόσον η Liqui - Moly GmbH δεν φέρει ευθύνη σύμφωνα με τις προαναφερόμενες υπ’ αριθ. 2-3 παραγράφους, αποκλείεται επίσης οποιαδήποτε ευθύνη των εργαζομένων, αντιπροσώπων και προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της.


5. Με τη συμμετοχή σας, δίνετε τη συγκατάθεσή σας στη LIQUI MOLY να πραγματοποιήσει διαφημίσεις γραπτώς και με εικόνες, καθώς και ηλεκτρονικά, με τους νικητές του βραβείου, αναφέροντας την εξαργύρωση του βραβείου. Οι φωτογραφίες/τα βίντεο θα παρουσιαστούν στους νικητές για έγκριση πριν από τη δημοσίευση.


IV. Εφαρμοστέο δίκαιο, αποκλεισμός δικαστικής προσφυγής


1. Ο διαγωνισμός, καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν, διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.


2. Αναφορικά με την ανάδειξη των νικητών αποκλείεται κάθε δικαστική προσφυγή. Κατά τα λοιπά, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των διαφορών σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Ουλμ.


V. Προστασία δεδομένων

Η εταιρεία LIQUI MOLY GmbH συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν οι διαγωνιζόμενοι, στο πλαίσιο των κανονισμών για την προστασία των δεδομένων, μόνο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Υπεύθυνος επικοινωνίας για τη συλλογή δεδομένων είναι ο κύριος Josef Spegel. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας LIQUI MOLY GmbH είναι ο κύριος Bernhard C. Witt, e-mail: datenschutz@liqui-moly.de. Τα ακόλουθα δεδομένα υπόκεινται στην επεξεργασία δεδομένων:
Προσφώνηση (προαιρετικό στοιχείο)
Επώνυμο (υποχρεωτικό στοιχείο)
Όνομα (υποχρεωτικό στοιχείο)
Διεύθυνση e-mail (υποχρεωτικό στοιχείο)


Κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητώς και οικειοθελώς, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στον διαγωνισμό, ότι συμφωνεί με την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), εφόσον έχετε δώσει χωριστή ρητή συγκατάθεση για τον συγκεκριμένο σκοπό. Μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, τα δεδομένα θα διαγραφούν, εφόσον δεν έχετε κάνει εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο.

Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την έκταση της επεξεργασίας και της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη του, από τον υπεύθυνο επικοινωνίας. Επιπλέον, κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση διόρθωση ή συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άμεση διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


VI. Ενημερωτικό δελτίο

Σε αυτήν την ιστοσελίδα, έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο μας. Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα διαθέσιμα προϊόντα, τις προσφορές και τις καινοτομίες της LIQUI MOLY GmbH. Για την εγγραφή σας, χρειαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να μας κοινοποιήσετε το όνομά σας, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο. Αν μας κοινοποιήσετε το όνομά σας, θα το χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνούμε μαζί σας προσωπικά. Αν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο, θα έχετε ήδη προβεί στην ακόλουθη δήλωση συγκατάθεσης:

Ναι, επιθυμώ να ενημερώνομαι δωρεάν μέσω ενημερωτικού δελτίου για τα διαθέσιμα προϊόντα, τις καινοτομίες και τις προσφορές της LIQUI MOLY GmbH.


Είστε σωστά εδώ;

Ο διαγωνισμός διατίθεται και στη δική σας γλώσσα.